Welcome to the official blog of AIPSA. This blog is meant for use by members of All India Postal Stenographers' Association

Blog maintained by : P. R. Nair, Private Secretary to Post Master General, (Retired) Northern Region, Calicut, Kerala Circle (email-parambilmohan@gmail.com)

Wednesday, December 04, 2013

Bharat Ratna Awards
Chakravarti Rajagopalachari                   1954
C. V. Raman                                                1954
Sarvepalli Radhakrishnan                         1954
Bhagwan Das                                               1955

Sir Mokshagundam Visvesvarayya           1955
Jawaharlal Nehru                                        1955
Govind Ballabh Pant                                   1957
Dhondo Keshav Karve                                1958
B. C. Roy                                                       1961
Purushottam Das Tandon                            1961
Rajendra Prasad                                           1962
Zakir Hussain                                                1963
Pandurang Vaman Kane                              1963
Lal Bahadur Shastri                                     1966
Indira Gandhi                                                1971
V. V. Giri                                                         1975
K. Kamaraj                                                    1976
Agnes Gonxha Bojaxhiu (Mother Teresa)   1980
Acharya Vinoba Bhave                                  1983
Khan Abdul Ghaffar Khan                           1987
M. G. Ramachandran                                    1988
B. R. Ambedkar                                              1990
Nelson Mandela                                              1990
Rajiv Gandhi                                                   1991
Sardar Vallabhbhai Patel                               1991
Morarji Desai                                                  1991
Maulana Abul Kalam Azad                           1992
J. R. D. Tata                                                     1992
Satyajit Ray                                                     1992
A.P.J. Abdul Kalam                                        1997
Gulzarilal Nanda                                             1997
Aruna Asaf Ali                                                 1997
M. S. Subbulakshmi                                        1998
Chidambaram Subramaniam                        1998
Jayaprakash Narayan                                     1998
Ravi Shankar                                                   1999
Amartya Sen                                                    1999
Gopinath Bordoloi                                           1999
Lata Mangeshkar                                            2001

Ustad Bismillah Khan                                     2001
Pt. Bhimsen Joshi                                            2008

No comments: